Workshops en Lezingen

Superinterressant. De leerlingen waren geboeid van het begin tot het einde!
Lezingen gegeven voor bovenbouw havo en vwo, 6 oktober 2016.

Theresia Lyceum Tilburg

Moderne Kunst is Oud Nieuws in Afrika

In een lezing van een uur worden bekende kunstwerken en ideeën van westerse kunstenaars vergeleken met werk en denken uit Afrika. Na een vrolijk verhaal uit Nigeria als energizer komen ze voorbij. Picasso, Kandinsky, Mondriaan, Dali, Liechtenstein, Rob Scholte, post-moderne kunst: afbeeldingen van meesterwerken worden getoond en kort en bondig besproken, waarna verrassende vergelijkingen getrokken worden met  Afrikaanse kunst. Luchtig én inhoudelijk sterk wordt geopperd dat vernieuwingen in de westerse kunst niet zo exclusief zijn als we denken. Daarbij wordt duidelijk dat ‘wij’ nog steeds bepalen of iets Afrikaanse kunst is of niet.

De lezing is geschikt voor de bovenbouw van de middelbare school. Er is een versie voor leerlingen met het vak kunstgeschiedenis in hun pakket en een algemene versie.


Neokolonialisme/Ongelijkheid

In een vlotte lezing van een uur wordt besproken en getoond hoe mensen in het westen keken naar en bepaalden over Afrika en dat nog steeds doen. Via reclame, politiek en kunst komen we bij enkele Hollywoodsterren. Wat hebben zij met Afrika en hebben zij misschien een dubbele agenda? Sjoerd schuwt niet in te gaan op de neokoloniaal in hemzelf, om te belanden bij een ongemakkelijk thema: profiteren wij allemaal niet van de ongelijkheid tussen daar en hier? Dat het niet zo eenduidig is, blijkt als er ook binnen Afrikaanse landen sprake is van uitbuiting. Een interessante lezing die goed aansluit bij de actualiteit en belevingswereld van de leerlingen. De toehoorders worden geprikkeld mee te denken en hun mening te geven. De interactieve lezing is geschikt voor middelbare scholieren van diverse niveau’s.

Neokolonialisme sloot heel goed aan bij de behandelde stof Geschiedenis en had veel aandacht.
Lezingen gegeven voor de bovenbouw van het vwo, op 6 en 7 juli 2017.

Mondial College in Middelburg

Toneel over Toneel

Een voorstelling en workshop over toneel en vertelkunst in Afrika. Door in te gaan op vorm en inhoud van Afrikaanse verhalen en toneel, wordt veel duidelijk over levensbeschouwingen ‘daar’ en ‘hier’. Een verhaal vertellen op de Afrikaanse manier is totaaltheater: vertellen, toneel, dans en muziek komen samen. In de voorstelling en workshop wordt bovenal het publiek uitgedaagd en geprikkeld mee te doen en te denken.

Geniet en leer van authentieke verhalen, sta stil bij functie en betekenis, swing en zing mee op lekkere muziek. In de workshop gaan we zelf aan de slag met het bedenken en vertellen van een verhaal op de Afrikaanse manier. Speciaal voor iedereen en in het bijzonder onderwijzers,  theatermakers, vertellers en acteurs, die  hun westerse theorie en praktijkervaring eens met andere ogen willen bekijken.


Cultuur en Cultuurverschillen

Sjoerd is als Antropoloog opgeleid in het verzamelen van informatie. Als docent (o.a. levensbeschouwing) is hij ervaren in het doorgeven van informatie. Als muzikant en verteller doet hij dat op een boeiende manier.

Iedereen heeft te maken met cultuurverschillen. Al woon je van kinds af aan naast dezelfde buren, dan nog kun je je aan hen ergeren omdat ze het helemaal anders doen. Maar wat is anders, hoe ervaar je die cultuurverschillen bij jezelf en de ander en hoe ga je er mee om? Mooie inzichten, scherpe observaties over diverse werkvloeren in Nederland en elders, inspirerende oefeningen. Geen enkel onderwerp wordt geschuwd: verschillen tussen mannen en vrouwen, managers en ondergeschikten, jong en oud, ver weg en hier. Speciaal voor iedereen en in het bijzonder werknemers in welke branche dan ook.


Creatieve workshops

Creatieve workshops


Avoyure (Long Life)- King Ayisoba Ft Sjoerd // Muziek in verhalen
  1. Avoyure (Long Life)- King Ayisoba Ft Sjoerd // Muziek in verhalen
  2. Prince Buju ft Sjoerd – In the War // Muziek in verhalen
  3. Improvisation – Sjoerd with Menoj Roekalea // Muziek in verhalen