Ubuntu

Afrikaanse inspiratie voor Nederlandse organisatie

Project Info

Publiek Volwassenen
Aantal Personen In overleg

Beschrijving

Ubuntu is de levensovertuiging, dat iedereen met elkaar verbonden is. ‘Mensen zijn mensen door andere Mensen’ , een spreekwoord uit Zuid Afrika die de kerngedachte in een notendop weergeeft.

De Ubuntu-geest ‘ik ben, omdat wij zijn’ (in plaats van onze westerse Descartes-overtuiging: ´ik denk dus ik besta´), laat zich in beginsel eenvoudig vertalen naar onze organisaties. Het betekent dat het belang van teamspirit, onderling vertrouwen, respect, natuurlijk gezag en gemeenschappelijk resultaat, belangrijker zijn dan maximaal eigenbelang. Het gaat om het bewustzijn van de innerlijke waardigheid in plaats van arrogantie. Men probeert uit te stijgen boven het eigenbelang in plaats van dat de sterkste zijn macht probeert te laten gelden. Mensen kunnen samen vertrouwen op de kracht van de dialoog.

Door enkele verhalen, oefeningen in bewustzijn, levensbeschrijvingen van sterke Afrikaanse leiders als Desmond Tututu, Nelson Mandela en Kofi Anan en samen genieten, gaan we het Ubuntu gevoel herkennen en waarderen.

Prince Buju ft Sjoerd – In the War // Muziek in verhalen
  1. Prince Buju ft Sjoerd – In the War // Muziek in verhalen
  2. Improvisation – Sjoerd with Menoj Roekalea // Muziek in verhalen
  3. Avoyure (Long Life)- King Ayisoba Ft Sjoerd // Muziek in verhalen